Bài đăng

Rank quảng cáo trên tiktok như thế nàoCâu hỏi: 
Rank quảng cáo trên tiktok như thế nào?

Được giải đáp ở bên dưới thông qua giải thích các chỉ số!

Mỗi nền tảng đều có một thuật toán xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị trước người dùng. TikTok không khác gì!

Khi quảng cáo của bạn vượt qua quá trình xem xét và tham gia đấu giá, Thứ hạng quảng cáo sẽ xác định thứ tự quảng cáo xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu “Dành cho bạn” của TikTok.

Đây là cách hoạt động của thuật toán xếp hạng quảng cáo TikTok

Tìm hiểu về nó và tham gia trò chơi này với kiến ​​thức và chiến lược, chứ không phải may mắn!

 User-Generated Content (UGC) - “nội dung do người dùng tạo ra”  những bình luận, đánh giá, check-in địa điểm hoặc bài đăng (text, ảnh, video,...) do khách hàng tạo ra thay vì thương hiệu. Các nhãn hàng thường chia sẻ UGC trên các phương tiện truyền thông, tài khoản mạng xã hội và các kênh marketing khác của họ.

Every platform has an algorithm that determines which ad to put in front of which user. TikTok is no different!

When your ads pass the review and join to auctioning, Ads rank will determine in which order ads appear in TikTok’s “For You” feed.

Here’s how the TikTok ad rank algorithm works

Learn about it and join this game with knowledge and strategy, not luck! 

Labels :
Yêu thiên nhiên và thích khám phá cuộc sống.

Đăng nhận xét