Bài đăng

Danh mục sản phẩm với Trình quản lý quảng cáo Tiktok - Catalog product with Tiktok Ads Mananger

 Cách tạo danh mục và thêm sản phẩm

Tạo một danh mục

Nếu bạn muốn quản lý các sản phẩm của mình bằng một danh mục, bạn cần tạo một danh mục.

1. Đăng nhập vào TikTok Ads Manager.

2. Đi tới Nội dung> Danh mục.

3. Nhấp vào nút Create ở bên trái màn hình.

4. Nhập thông tin cơ bản về danh mục và sản phẩm của bạn bao gồm:

  - Ngành công nghiệp

  - Tên danh mục

  - Chủ danh mục

  - Mặc định ngoại tệ

  - Vị trí Nhắm mục tiêu

5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, hãy nhấp vào Tạo.

Lưu ý: Bằng cách tạo một danh mục, bạn đồng ý với Điều khoản Danh mục Sản phẩm và tuân theo Nguyên tắc Quảng cáo TikTok.

VIDEO:


Lưu ý: Hiện TikTok chỉ hỗ trợ 1 số tài khoản có thể chạy được Catalog productsLabels :
Yêu thiên nhiên và thích khám phá cuộc sống.

2 nhận xét

  1. dddd
  2. Instant bingo tickets must be bought at the value printed on the ticket or 1xbet korean on the game flare by the manufacturer, to not exceed $1. Discounts may not be not|will not be} given for the acquisition of a number of} tickets, nor may tickets be given away free of charge. When a caller has started to vocally announce a quantity, the caller shall complete the call. If any player has obtained a bingo on a previous quantity, such player will share the prize with the player who gained bingo on the final quantity called.